Atıkların Kontrolünde Bazı Değişiklikler Yapıldı

28 Şubat 2022

26 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/6)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/17) yer aldı.

Yapılan değişiklikle Tebliğin Ek-1 Nolu Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallar başlıklı ekinde değişiklik yapıldı.

Buna göre;

6812.99.10.00.00 GTİP'te yer alan İşlenmiş amyant (lif halinde); amyant veya amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar Tebliğ kapsamında kontrol altında tutulması gereken atık olarak değerlendirilecek.

Tebliğin Ek-1'inde yer alan 6812.99.90.90.00 GTİP 6812.99.90.00.00 olarak değiştirildi.

Yine Ek-1 sayılı listede yer alan,

6812.99.10.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
6812.99.10.90.00 Diğerleri
6812.99.90.10.00 Siivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
6812.99.90.20.00 İplikler
6812.99.90.30.00 Dokunmuş veya örme mensucat
6812.99.90.90.00 Diğerleri

satırlar yürürlükten kaldırıldı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220226-5.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK