Avrupa Birliği Komisyonu Açık, Sürdürülebilir ve İddialı Ticaret Politikası Tebliği Yayınlandı

05 Mart 2021

Avrupa Birliği Komisyonu 18 Şubat 2021 tarihinde Açık, Sürdürülebilir ve İddialı Ticaret Politikası başlıklı Yeni Ticaret Politikası belgesini bir tebliğ ile yayınlamıştır. Tebliğe ve ekine ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğ kapsamında yeni dönemde AB'nin hedef olarak belirlediği 6 madde ve bu maddelere ilişkin 16 eylem özetle aşağıda sunulmaktadır.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformu: DTÖ'nün sürdürebilir kalkınmaya katkısını artıracak reformların, transatlantik işbirliğini göz önünde bulundurarak, hayata geçmesi için çaba gösterilecek ve DTÖ Temyiz Mekanizmasının reformu için çalışılacaktır.

Yeşil dönüşümün ve sorumlu ve sürdürülebilir değer zincirlerinin desteklenmesi: Sürdürülebilirliği teşvik edecek girişimler DTÖ'ye taşınacak ve G20 ortaklarına yeşil mutabakat çerçevesinde işbirliğini kuvvetlendirme, G-20 ortaklarından karbon-nötr olma yönünde taahhütler alınması ve önümüzdeki dönemdeki anlaşmalarda Paris Anlaşmasına riayet edilmesini temel bir unsur haline getirme önerilecektir. AB yeşil dönüşüm çabalarını çok taraflı ve ikili platformlardaki girişimlerin yanı sıra sınırda karbon düzenlemesi gibi otonom araçların kullanımı yoluyla küresel çapta destekleyecektir. Ticaret anlaşmalarında yer alan sürdürülebilir kalkınma fasıllarının etkili bir şekilde uygulanması sağlanacak ve AB firmalarının değer zincirlerinde zorla çalıştırmanın yer almamasını sağlayacak uygulama mekanizmaları hayata geçirilecektir.

Dijital dönüşüm ve hizmet ticaretinin desteklenmesi: AB'nin veri koruma çerçevesi ile tam uyum içerisinde, yüksek düzeyde tüketici koruması sağlayan, dijital ticaret üzerine iddialı ve kapsamlı bir DTÖ anlaşması hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak ve benzer düşünen ortaklarla dijital ticaretle ilgili konularda daha yakın düzenleyici işbirliği yolları aranacaktır.

AB'nin düzenleyici etkisinin kuvvetlendirilmesi: Benzer düşünen ortaklarla AB'nin rekabetçiliği için düzenleyici işbirliği iyileştirilecek ve yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında daha yakın bir transatlantik işbirliği sağlanacaktır.

AB'nin komşuları, genişleme ülkeleri ve Afrika ile ortaklıklarının güçlendirilmesi: Yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında daha yakın düzenleyici işbirliğine odaklanarak Avrupa'daki diğer ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkiler derinleştirilecektir. Afrika Birliği ve üyeleriyle siyasi diyalog ve işbirliği iyileştirilecek, Afrika bölgesel ekonomik toplulukları ile olan anlaşmaların derinleştirilmesi sağlanacak ve Afrika ve Güney Komşularıyla sürdürebilir yatırım anlaşmaları hayata geçirilecektir. Bu başlık atlında ayrıca “AB, doğru koşulların sağlanması koşulu ile İsviçre ve aynı zamanda Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerinin modernize edilmesini dört gözle beklemektedir. “ifadesi yer almaktadır.

AB'nin ticaret anlaşmalarının yürürlüğe konulması ve uygulanmasına odaklanması ile AB için rekabette eşit şartların sağlanması: Asya Pasifik ve Latin Amerika gibi anahtar büyüme bölgeleriyle müzakerelerin sonuçlandırılması ve bekleyen anlaşmaların onaylanması yollarıyla ile işbirliği kuvvetlendirilecektir. Avrupalı firmalar ve kişilerin adil olmayan ticari uygulamalardan korunması hedeflenirken, bu kapsamda AB'nin yeni araçları, Baş Ticaret İcra Yetkilisi gibi, kullanılacak; AB'nin ticaret anlaşmalarının etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması için ticaret ortaklarıyla uyuşmazlıklar için DTÖ ve ikili anlaşmazlıkların halline başvurulması öngörülürken, bunun mümkün olmadığı hallerde AB'nin üçüncü ülkelere karşı tek taraflı tedbirler uygulamasına imkân veren yeni Uygulama Yönetmeliğine başvurulacaktır.

 

CANLI DESTEK