Avrupa Komisyounu 55 Hedefine Uyum (FİT For 55)

06 Ağustos 2021

AB Komisyonu 55 Hedefine Uyum (Fit For 55) Yasa Paketi önerisini 14 Temmuz'da sundu. Söz konusu paket kapsamında, endüstrinin üretim süreçlerini karbondan arındırması için yeni gereksinimlerin yanı sıra yeni teknolojilerin benimsenmesi için destek mekanizmalarını da içeriyor. İşletmeleri ve KOBİ'lerin temiz enerjiye yaptığı yatırımı destekleyen İnovasyon Fonu, endüstriyi karbondan arındırmak için yenilikçi projeler ve altyapı için finansmanını artıracak Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM - SKDM) kapsamındaki sektörlerdeki projelere özel önem verilecektir. SKDM'ye ilişkin pakette öne çıkan hususlar aşağıda yer almaktadır.

  • Uluslararası ortaklar AB ile karşılaştırılabilir bir hedefi paylaşmıyorsa, emisyon azaltma hedefi AB'den daha düşük olan diğer ülkelere transfer edilmesiyle karbon kaçağı riski ortaya çıkacaktır. Bu risk gerçekleşirse, küresel emisyonlarda herhangi bir azalma olmayacaktır. Bu nedenle, Komisyon, karbon içeriğine göre sınırlı sayıda yüksek kirletici malların ithalatına fiyat koyan bir SKDM önermektedir.

 

  • SKDM, seçilen birkaç ürün için kademeli olarak tanıtılacaktır. Mekanizmanın sorunsuz bir şekilde dışarı açılımını kolaylaştırmak amacıyla ilk yıllarda basitleştirilmiş bir sistem uygulanacaktır. SKDM önerisi, aynı karbon fiyatının yerli ve ithal ürünler tarafından ödenmesini ve böylece ayrım gözetmemesini ve DTÖ kuralları ve AB'nin diğer uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu olmasını sağlayacaktır. İlgili sektörlerde, ücretsiz tahsisatlar aşamalı olarak kaldırılırken, SKDM kademeli olarak devreye girecek ve yeni sistemin AB ve yabancı endüstrilere yenilik yapmaları ve emisyonları azaltmaları için daha güçlü teşvikler sağlanacaktır. Ayrıca, üretim döngülerinde hâlihazırda daha düşük karbon içeriğine sahip olabilecek veya benzer bir karbon fiyatlandırma sisteminin uygulandığı AB dışındaki sektörler ve şirketler, SKDM kapsamında bundan faydalanacaktır.

 

  • Avrupa Komisyonu yakında AB'nin dünya çapında ormansızlaşmaya ve ormanların bozulmasına katkısını en aza indirecek ve şirketlerin stratejilerine sürdürülebilir kurumsal yönetişimi yerleştirecek bir mevzuatı öne çıkaracaktır.

 

  • AB uluslararası ortaklarla işbirliğini geliştirmek ve net sıfır emisyona küresel geçişi kolaylaştırmak için, AB'nin tüm dış politika araçlarından yararlanacaktır. AB, ikili ortaklıklar ve çok taraflı kuruluşlardaki iklim diplomasisinin bir parçası olarak, Paris Anlaşması'nda belirtilen ana hedefleri odakta tutarken, ortakları ile işbirliği içinde olacaktır. Bu aynı zamanda savunmasız ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlamasına ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yatırım yapmasına yardımcı olmak için iklim finansmanı desteğini kapsamaktadır.
CANLI DESTEK