Avustralya/Kahverengi Kokarca Böceği İle Mücadele Tedbirleri

08 Temmuz 2020

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından “kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele etmek amacıyla 1 Eylül 2019 - 31 Mayıs 2020 döneminde ülkemiz de dahil olmak üzere  33 farklı ülkeden Avustralya'ya getirilecek muhtelif ürünlere yönelik çeşitli biogüvenlik tedbirleri uygulandığı aktarılmaktadır.

Sidney Ticaret Ateşeliği tarafından Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı'nın 26 Haziran 2020 tarihinde yayınladığı 98-2020 sayılı Duyuru ile 2020-2021 döneminde uygulanacak olan tedbirlerin belirlendiği, riskli ülkelere Portekiz, Ukrayna ve Moldova'nın da ilave edildiği, 1 Eylül 2020 – 31 Mayıs 2021 dönemindeki  uygulanacak tedbirlerin bir önceki dönem ile uyumlu olduğu ve anılan Tedbirler'in https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme adresinde yer almakta olduğunun belirtildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu dönemde uygulanacak ilgili tedbire ilişkin duyuru metninin https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/98-2020 adresinde bulunduğu, bir önceki dönemde olduğu gibi, 2020-2021 döneminde Avustralya'ya yapılacak yüksek risk-li ve riskli ürün grupları fasıl numaraları bazında açıklandığı, buna göre; -36, 44, 45, 57, 68, 69 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93 no.lu fasıllarda yer alan ürünlerin yine yüksek riskli; -25, 26, 27, 28, 29, 31, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 56 fasıl-larda yer alan ürünlerin riskli olarak değerlendirildiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, yüksek riskli ürünlerin 2020-2021 döneminde ülkemiz dahil riskli olarak belirlenen ülkelerden Avustralya'ya ihraç edilmesi istenildiğinde, zorunlu arındırma işlemine tabi tutulması gerektiği; riskli ürünler kategorisindeki fasıllarda ise her ne kadar zorunlu arındırma işlemi şart koşulmasa da normale kıyasla daha yüksek oranda olmak üzere rastgele seçim yöntemiyle kontrole tabi tutulacağı ifade edilmektedir.

2020-2021 döneminde “kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)” kapsamında ihracat yapılan ülkelerde arındırma işlemi yapmak isteyen firmaların yetkilendirilmek üzere başvuru yapması gerektiği bildirilmekte olup, başvuru koşulları ve formu https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme#treatment-providers-in-target-risk-countries adresinde yer almaktadır.

Bu çerçevede, bir önceki dönemde (2019-2020) kayıtlı olan firmaların da başvurularını yenilemeleri, söz konusu firmalara Bakanlık tarafından bir e-posta gönderilmiş olduğu, söz konusu e-postadaki veya yukarıda belirtilen adresteki başvuru formunun doldurularak gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

CANLI DESTEK