Ayçiçeği Tohumu Yağında Gümrük Vergisi İndirimi

25 Kasım 2020

Bugün Resmi Gazetede yayınlanan 3202 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Ayçiçeği Tohumu Yağı” isimli ürünün Gümrük vergisi %30 düzeyinden %3'e indirildi.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 1512.11.91.00.00 olarak belirtilen ayçiçek tohumu yağının 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılan ithalatında, yüzde 3 gümrük vergisi ile birlikte, 100 kilogram başına, Kosova'dan bu kapsamda yapılacak ithalat hariç olmak üzere 6 Euro toplu konut fonu uygulanacak.

Söz konusu ithalata, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren aynı gümrük vergisine ek olarak, 100 kilogram başına, Kosova'dan bu kapsamda yapılan ithalat hariç olmak üzere 28 Euro toplu konut fonu uygulanması hüküm altına alındı.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201125-7.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK