Ayçiçek Tohumu ve Yağında Gümrük Vergi Oranlarına İlişkin Düzenleme

13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan 4087 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listesinde yer alan bazı ürünlerin ithalatına yönelik listelere yönelik bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre; İthalat Rejimi Kararına Ekli I Sayılı Listede yer alan 1206.00.91.0019 ve 1206.00.99.00.19 GTİP'te bulunan Ayçiçeği Tohumuna yönelik olarak I sayılı listenin 12. Fasıl başlık tablosunda 8 numaralı dipnot yürürlükten kaldırıldı. 8 numaralı dip not 30 Haziran tarihine kadar gümrük vergi oranlarının 0 (sıfır) olarak uygulanacağını belirtiyordu. Buna göre söz konusu ürüne ilişkin olarak yeni vergi oranları tüm ülkeler için 30 Haziran'dan sonra da 0 (sıfır) olarak uygulanacak.

Aynı karar ile 1512.11.91.00.00 GTİP'te yer alan Ayçiçeği Tohumu Yağı gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi. 12.06.2021 tarihine kadar Kosova hariç % (yüzde) 36 (otuz altı) olarak uygulanıyordu. Karar ile bu oran Kosova hariç % (yüzde) 10 (on) olarak belirlendi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210613-18.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK