Ayçiçek Tohumu ve Yağında Gümrük Vergi Oranlarına İlişkin Düzenleme

14 Haziran 2021

13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan 4087 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listesinde yer alan bazı ürünlerin ithalatına yönelik listelere yönelik bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre; İthalat Rejimi Kararına Ekli I Sayılı Listede yer alan 1206.00.91.0019 ve 1206.00.99.00.19 GTİP'te bulunan Ayçiçeği Tohumuna yönelik olarak I sayılı listenin 12. Fasıl başlık tablosunda 8 numaralı dipnot yürürlükten kaldırıldı. 8 numaralı dip not 30 Haziran tarihine kadar gümrük vergi oranlarının 0 (sıfır) olarak uygulanacağını belirtiyordu. Buna göre söz konusu ürüne ilişkin olarak yeni vergi oranları tüm ülkeler için 30 Haziran'dan sonra da 0 (sıfır) olarak uygulanacak.

Aynı karar ile 1512.11.91.00.00 GTİP'te yer alan Ayçiçeği Tohumu Yağı gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi. 12.06.2021 tarihine kadar Kosova hariç % (yüzde) 36 (otuz altı) olarak uygulanıyordu. Karar ile bu oran Kosova hariç % (yüzde) 10 (on) olarak belirlendi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210613-18.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK