Aydınlatma Ürünlerinin Birim Gümrük Kıymeti Belirlendi

08 Ocak 2021

Dünkü Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i ile belirlenen eşyalardan, tespit edilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri olanların ithalatında, ileriye dönük ülke ayrımı yapmadan gözetim uygulaması yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Yapılan değişiklikle, gözetim uygulaması kapsamındaki bazı avize türlerinin birim gümrük kıymetleri yeniden düzenlendi. Buna göre, "Diğerleri (adi metalden olanlar hariç)" şeklinde tanımlanan eşyanın kilogram başına birim gümrük kıymeti 60 dolar olarak uygulanacak. Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazlarının adi metalden olanlarının ithalatında Gümrük Kıymeti 17 ABD Doları/Kg olarak brüt ağırlık cinsinden hesaplanacak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210107-12.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK