Azerbaycan Hayvan Gıdaları Ve Diğer çEşitli üRünlerde Gümrük Vergilerinin Geçici Olarak Sıfırlanması

20 Mayıs 2022

Bakü Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 12 Mayıs 2022 tarihli Kararı ile (https://nk.gov.az/az/document/6119) “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda yapılan değişikliğe göre;

- 2102101000, 2102103100, 2102103900, 2102109000, 2102201100,  2102201900, 2102209000, 2102300000 (canlı ve cansız mayalar, kabartma tozları),

- 2309901000, 2309902000, 2309903100, 2309903300, 2309903500, 2309903900, 2309904100, 2309904300, 2309904900, 2309905100, 2309905300, 2309905900, 2309907000, 2309909100, 2309909600 (hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar),

- 3302109000 (gıda sanayiinde kullanılan koku veren maddeler),

- 3507909000 (enzimler),

- 1209918000 (sebze tohumları),

- 2301200000 (balık unu)

tali alt pozisyonlarda yer alan ürünlerin ülkeye ithalatında uygulanan gümrük vergisinin sıfırlandığı ve söz konusu Karar'ın 31 Aralık 2022 tarihine kadar yürürlükte olacağı belirtilmektedir.

CANLI DESTEK