Azerbaycan Menşeli Bazı Ürünlere Gümrük Vergisiz Tarife Kontenjanı

02 Mart 2021

Bugünkü Resmî Gazete'de Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ve Tebliği yayımlandı. Buna göre, Azerbaycan menşeli chester, parmesan, felemenk ve benzeri peynirler, dil peyniri, sofralık üzüm, erik ve çakal eriği, Trabzon hurması, siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay, bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları, beyaz şeker, diğer çikolatalar, hıyarlar ve kornişonlar, kabuğu soyulmuş domatesler, reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve veya sert kabuklu meyve püresi, meyve veya sert kabuklu meyve pastlarının bazı alt kategorilerinde ve bazı elma sularının gümrük vergisiz ithalatında çeşitli miktarlarda tarife kontenjanları açıldı.

Tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler (toplu konut fonu vb.) sıfır olarak uygulanacaktır. Bunun dışında yapılacak olan ithalatta ise yürürlükteki ithalar rejimi kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler uygulanacaktır.

Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, talep toplama yöntemine göre yapılacak tarife kontenjanları için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 ay içinde Bakanlığa müracaat etmeleri gerekecek.

Firmalara, başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılmayacak.

Sahte belge kullanılırsa tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilecek

İthalat işlemlerine esas belgelerde tahrifat yapıldığının, sahte belge kullanıldığının, ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal işlemlerinde bu tebliğle belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının denetim birimlerince tespiti halinde şunlar uygulanacak: "Yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilecek ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl bu tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı açılmayacak."

2021 yılına münhasıran, tahsisatı talep toplama yöntemine göre yapılan tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, bugünden itibaren 15 iş günü içinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekiyor.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210302-20.pdf adresinden, Tebliğe ise https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210302-19.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK