Azerbaycan - Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler

10 Mart 2022

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 10 Mart 2022 Perşembe günü 14.00'de Azerbaycan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Medikal Ürünler ve İlaç Sanayi" sektörlerine yönelik e-sohbet toplantısı gerçekleştirilecektir. Bahse konu programa medikal ürünler ve ilaç sanayi sektörlerinde Azerbaycan'da iş yapmakta olan firmalarımızın temsilcileri ile ilgili İhracatçı Birliği yönetim kurulunda görev alan iş insanlarımız konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacaktır.

Bahse konu toplantıya ilişkin detaylara https://bit.ly/3tJwK4l adresinden ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK