BAE - Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler

01 Haziran 2021

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 1 Haziran 2021 Salı günü 10.30-12.00 saatleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde (Gıda Sektörü özelinde) görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacakları bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu toplantıya ilişkin detaylara https://bit.ly/3fBrWZd adresinden ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK