Bangladeş Halk Cumhuriyeti Gelişen Sekiz Ülke Tanımına Dahil Oldu

01 Kasım 2022

Bugünkü (1.11.2022) Resmi Gazete'de yer alan 6349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimi Kararının Kısaltmalar başlığı altında yer alan D-8 ülkelerine ilişkin açıklamada değişikliğe gidildi.

Değişiklikten önce açıklama şu şekildeydi: “Gelişen Sekiz Ülke (Bangladeş ve Mısır Arap Cumhuriyeti hariç olmak üzere Endonezya, Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Pakistan Cumhuriyeti)”

Değişiklikten sonra söz konusu kısalma için karşılık gelecek metin şu şekilde oldu: “Gelişen Sekiz Ülke (Mısır Arap Cumhuriyeti hariç olmak üzere Bangladeş Halk Cumhuriyeti Endonezya, Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Pakistan Cumhuriyeti)”
Bu şekilde Bangladeş Halk Cumhuriyeti Gelişen Sekiz Ülke Tanımı içerisine dahil oldu.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221101-13.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK