Batı Balkan ve Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kuralları Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapıldı

17 Ocak 2022

07.01.2022 tarihli Resmi Gazete'de Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı. Buna göre;

Türkiye ile Bosna Herkes arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına dayanılarak faydalanılan uygulamalar Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunuyordu. Yapılan değişiklik ile uygulamalar Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamından çıkarıldı.

Türkiye İle Bosna Hersek arasında uygulanacak Menşe Kurallarına ilişkin uygulamalar Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamına alındı.

1/8/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliklere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220107-10.htm ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220107-11.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK