Bazı Aşılar TİTCK Denetimi Kapsamına Alındı

28 Şubat 2022

26 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/20)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2022/31) yer aldı.

Yapılan değişiklikle tebliğ kapsamında yer alan insan sağlığı ve güvenliği yönünden ithalat uygunluk denetimine tabi tutulan ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından denetimi yürütülen eşya listesine bir ekleme yapıldı.

Buna göre;

Gümrük Tarife Cetvelinin Aşılar başlıklı bölümünde yer alan; 3002.49.00.00.00 Diğerleri GTİP söz konusu listeye eklendi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220226-6.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK