Bazı Cam Ürünlerinde İlave Gümrük Vergisi Kaldırıldı

24 Haziran 2022

24.06.2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına dair karar ile 31.12.2020 tarihinde yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki EK-1 tablosunda ki bazı satırlar tablodan çıkarıldı.

Buna göre renkli cam kavanozlar için belirlenen, 7010.90.51.00.00, 7010.90.53.00.00, 7010.90.55.00.00, 7010.90.57.00.00 GTİP'leri ilave gümrük vergisi listesinden çıkarılmış oldu.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220624-9.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK