Bazı Gözetim Tebliğlerinde CIF Kıymetine İlişkin İbare Kaldırıldı

18 Ocak 2022

18.01.2022 tarihli Resmî Gazete'de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler ile yeni düzenlemelere gidildi. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11-), (Tebliğ No: 2007/1), (Tebliğ No: 2007/9), (Tebliğ No: 2007/25), (Tebliğ No: 2007/28), (Tebliğ No: 2010/4), (Tebliğ No: 2011/7)'in 1'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup aynı maddede yer alan tablolar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

9405.11 (9405.11.90.00.00 hariç)

LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar

8

9405.11.90.00.00

Diğer maddelerden olanlar (adi metallerden olanlar hariç)

60

Diğer maddelerden olanlar (yalnızca adi metallerden olanlar)

17

9405.19

(9405.19.90.00.00 hariç)

Diğerleri

8

9405.19.90.00.00

Diğer maddelerden olanlar (adi metallerden olanlar hariç)

60

Diğer maddelerden olanlar (yalnızca adi metallerden olanlar)

17

9405.21

LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar

10

9405.29

Diğerleri

10

9405.31.00.00.00

LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar

8

9405.39.00.00.00

Diğerleri

8

9405.41.10.00.00

Projektörler

14

9405.41.31.00.00

Plastik maddelerden olanlar

8

9405.41.39.00.00

Diğer maddelerden olanlar

20

9405.42.10.00.00

Projektörler

14

9405.42.31.00.00

Plastik maddelerden olanlar

8

9405.42.39.00.00

Diğer maddelerden olanlar

20

9405.49.10.00.00

Projektörler

14

9405.49.40.00.00

Plastik maddelerden olanlar

8

9405.49.90.00.00

Diğer maddelerden olanlar (Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar veya floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar hariç)

20

9405.49.90.00.00

Diğer maddelerden olanlar (Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar veya floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar)

8

9405.50

Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları

10

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

8517.18.00.00.19

Diğerleri

35

8517.71.00.00.00

Her türlü antenler ve anten yansıtıcıları; bunların aksam-parçaları

5

8517.79.00.00.00

Diğerleri (Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar)

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

9401.31.00.00.00

Ahşap olanlar

2,5

9401.39.00.00.12

Adi metallerden koltuk ve sandalyeler

9401.39.00.00.19

Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler

9401.41.00.00.00

Ahşap olanlar

2,5

9401.49.00.00.00

Diğerleri

9401.52.00.00.00

Bambudan

3,5

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

3,5

9401.59.00.00.00

Diğerleri

3,5

9401.61.00.00.11

Çocuklar için olanlar

5

9401.61.00.00.19

Diğerleri

5

9401.71.00.00.11

Çocuklar için olanlar

8

9401.71.00.00.19

Diğerleri

8

9401.79.00.00.11

Çocuklar için olanlar

3

9401.79.00.00.19

Diğerleri

3

9401.80.00.00.11

Çocuklar için olanlar

7

9401.80.00.00.19

Diğerleri

7

9401.91.90.00.00

Diğerleri

1,5

9401.99.90.00.00

Diğerleri (Kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalara ait olanlar hariç)

4

9403.20.80.90.00

Diğerleri

6

9403.60 (9403.60.10.00.00, 9403.60.30.00.00, 9403.60.90.90.00 hariç)

Diğer ahşap mobilyalar

1,5

9403.60.10.00.00

Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

3

9403.60.30.00.00

Mağazalarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

18

9403.60.90.90.00

Diğerleri

2,5

9403.82.00.00.00

Bambudan olanlar

2,5

9403.83.00.00.00

Hintkamışından

2,5

9403.89.00.00.00

Diğerleri

2,5

9403.99.10.00.00

Metalden olanlar

2,5

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

4015.12.00.00.11

Nitril olanlar

4,5

4015.12.00.00.19

Diğerleri

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

73.06 (7306.30.12.90.00, 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00, 7306.61.10.00.00 hariç)

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış)

900

7306.30.12.90.00

Diğerleri

1.300

7306.30.18.90.00

Diğerleri

7306.40.20.90.00

Diğerleri

3.700

7306.40.80.90.00

Diğerleri

3.700

7306.61.10.00.00

Paslanmaz çelikten olanlar

2.000

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

6813.81.00.10.00

Fren balataları

5

6813.81.00.90.00

Diğerleri

6813.89.00.00.00

Diğerleri

20

8708.30.91.00.11

Metal dökümden olanlar

6

8708.30.91.00.19

Diğerleri

8708.30.99.00.11

Metal dökümden olanlar

10

8708.30.99.00.19

Diğerleri

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

8419.90.85.90.12

Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait olanlar (Yalnız güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan cam boru ve vakumlu cam boru tüpleri)

6

8419.12.00.00.00

Güneş enerjili (solar) su ısıtıcıları

8

 

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-8.htm https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-9.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-10.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-11.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-12.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-13.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-14.htm adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

 

 

CANLI DESTEK