Bazı Kimyasal Ürünlerin, Plastiklerin ve Motorların Gümrük Vergileri Düzenlendi

22 Haziran 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 4107)  ile bazı kimyasal maddeler, vinil asetat, motorlu taşıtların ve aksamlarının üretimine yönelik plastik hammadde, doğru akım motorları, araç bataryalarının üretimine yönelik hammaddenin gümrük vergisi yeniden düzenlendi.

Bazı rulmanlar, entegre batarya sistemleri ve bazı görüntüleme elemanları da gümrük vergilerini belirtir listeye eklendi.

31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli V Sayılı listede (Gümrük Vergisi Askıya Alınan Sanayi Ürünleri) yer alan 0.2938, 0.3108, 0.3139, 0.3141, 0.4179, 0.4197, 0.4734, 0.4735, 0.4883, 0.5312 ve 0.5470 seri Nolu satırlar yürürlükten kaldırıldı.

Kararla, Türkiye'de yerli üretimi olmayan girdi mahiyetindeki ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergileri, Avrupa Birliği ile eşzamanlı olarak düşürüldü. Kararla sanayicilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210622-18.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK