Bazı Madenlerde Devlet Hakkı Payı Artırıldı

13 Mayıs 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre Maden Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında yer alan 1'inci, 2'nci ve 3'üncü grup madenler için devlet hakkı oranı yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

Daha önce devlet hakkı oranının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanması kararlaştırılan altın, alüminyum, bakır, çinko, demir, gümüş, krom ve kurşun dışındaki 4'üncü grup madenler ile 5'inci grup madenler için de bu oran yüzde 25 artırımlı olacak.

Bu grupta; İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl, Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar. Kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan agrega, hazır beton ve asfalt yapılarak kullanılan kayaçlar, Mermer, traverten, granit, andezit, bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar. Kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan entegre çimento, kireç ve kalsit öğütme tesisinde kullanılan kayaçlar ile deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç) Hidrojo sülfür gibi maden ve eriyikler yer alıyor.

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513-9.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK