Bazı Tarım üRünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı

21 Nisan 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/4) yer aldı.

Yapılan değişiklikle, Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)'in 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.” ifadesindeki “ihracatında” ibaresi “kati ihracatında” olarak değiştirildi ve aynı fıkrada yer alan tabloya aşağıdaki satır eklendi.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-17.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK