Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatına İlişkin Tarife Kontenjanı Tahsisinde Değişiklik Yapıldı

04 Ocak 2021

31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Avrupa Birliği menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan tarife kontenjanları listesinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, listede yer alan "kavun, karpuz tohumu" ile "ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar" olarak tanımlanan ürünler için "Tarife kontenjanı miktarı eşit dilimler halinde çeyrek dönemler itibarıyla tahsis edilir." hükmü getirildi.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231-10.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK