Bazı Tekstil, Deri ve Konfeksiyon Ürünlerine İlişkin Ürün Güvenliği Denetimi Tebliği'nde Değişikler Yapıldı

31 Aralık 2020

30 Aralık 2020 (dün) tarihli Resmi Gazete'de Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/26) yer aldı. Buna göre;

Söz konusu tebliğ ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğu denetlenecek.

Başvuru sırasında gereken “ürünleri tanıtıcı görsel doküman” yüklenmesine ilişkin fıkra yürürlükten kaldırıldı.

15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak haller başlıklı beşinci kısmına yönelik ithalatta TAREKS başvurusu yapılmayarak işlemler Tebliğ'in 10. Maddesine göre işlem yapılacak.

Tebliğin “Fili denetime yönlendirilen ürünlerden Denetmen tarafından numune alınır. Ürün numuneleri, Ek-1'de belirtilen mevzuata uygunluğunun belirlenmesi amacıyla, ücreti ithalatçı tarafından ödenmek üzere, teste tabi tutulması için akredite bir laboratuvara gönderilir” ifadelerini içeren 8/3 fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

TAREKS Sistemine yüklenen ve ilgilisi tarafından düzenlenmediği anlaşılan test raporunun tespiti halinde diğer şartla uygun olsa da fiili denetim olumsuz sonuçlandırılacak ve TAREKS'te ilan edilecek.

Tebliğin 01.01.2021 olan yürürlük tarihi 01.03.2021 olarak değiştirildi.

1 Mart 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230-5.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK