Birçok Gümrük İşleminde İmza Sirküsü Aranmayacak

21 Haziran 2021

19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlanan Resmî Gazete'de Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik, Gümrük Yönetmeliği, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği, Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği ve birçok tebliğde değişiklik yapıldı. Buna göre,

Gümrüksüz Satış Mağazası açma ön izin başvurularında,

2 seri Nolu Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinin Tecil ve Taksitlendirme Talep Formuna eklenecek belgeler arasında bulunan imza sirküleri,

Tır İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)'de yapılan değişiklikle taşıt onay belgesi başvurularında,

Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 4)'de yapılan değişiklikle, Kapsamlı teminat izni, kapsamlı teminatta indirim hakkı başvuruları,

Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 3)'de yapılan değişikle, Ham petrol, benzin, motorin, nafta, fuel-oil, gazyağı ve jet yakıtının transiti için yapılacak izin başvurularında,

Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 5)'de yapılan değişiklikle, Transit Rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin başvurularda,

Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 6)'de yapılan değişiklikle, Ortak Transit ve Ulusal Transit Rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin başvurularda,

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde yapılan değişiklikle, Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında,

imza sirküleri aranmayacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren olan söz konusu Tebliğlere

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-7.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-8.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-9.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-12.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-13.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-14.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-15.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-16.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-17.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-18.htm adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK