Birleşik Krallık ile İmzalanan STA Resmen Yürürlüğe Girdi

25 Mayıs 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile Avrupa Birliği'nden ayrılan Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlük tarihi 20 Nisan 2021 olarak belirlendi. Böylece söz konusu anlaşma Türkiye tarafından resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525-13.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK