Bitkisel Üretime Destekleme Ödemeleri

25 Kasım 2020

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliğ de yayınlandı.

Bu desteğin kapsamında yer alan konular şöyle sıralandı:

Bombus arısı kullanım desteği,

Fındık alan bazlı gelir desteği,

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği,

İyi tarım uygulamaları desteği,

Katı organik-organomineral gübre desteği,

Küçük aile işletmesi desteği,

Mazot ve gübre desteği,

Organik tarım desteği,

Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği,

Sertifikalı fidan üretim desteği,

Sertifikalı tohum kullanım desteği,

Toprak analizi desteği,

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği,

Yem bitkileri desteği,

Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği uygulamalarına sağlanacak destekleme ödemeleri.

1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201125-13.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

CANLI DESTEK