Boru Bağlantı Parçaları İçin Uygulanacak Dampinge Karşı Önlem Belli Oldu

10 Ekim 2022

8 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/26) ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/20)'de belirtilen Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7307.91.00.00.00, 7307.93.11.00.11, 7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarındaki “demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları” ürünü ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanmaktadır.

Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğunun saptandığı belirtilerek soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve belgelerin neticesinde uygulamaya konulan dampinge karşı önlemler şu şekildedir:

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221008-7.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK