Brexit Sonrası Ticaret Semineri

27 Ekim 2020

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, AB'den ayrılma (Brexit) süreci kapsamında Birleşik Krallık (BK) ile ticari ilişkilerimizin 01.01.2021 tarihine kadar Gümrük Birliği temelinde işlemeye devam edeceğinden ve 2021 yılı itibarıyla tercihli rejimin bir Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde devam etmesine yönelik müzakerelerin halihazırda yürütülmekte olduğundan bahisle; tüm senaryolara hazırlıklı olunmasını teminen, STA'nın yürürlüğe girmemesi halinde ihracatçılarımızın Birleşik Krallık ile ticarette hangi uygulamalarla karşılaşacaklarına ilişkin olarak paydaşların bilgilendirilmesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bu itibarla, sektör temsilcileri ile görüşmelerin yapılmakta olduğu ve Bakanlığın internet sayfasında konuya ilişkin notlara yer verildiği belirtilmekte olup, Birleşik Krallık hükümetinin özel sektöre yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında, muhtelif sektörler bazında 2021 yılında uygulanacak vergiler, teknik gereklilikler, gümrük prosedürleri gibi konuları kapsayan çevrimiçi seminerler tertip ettiği bilgisi edinilmiştir.

 
İlgili seminerlere aşağıdaki adresten erişim sağlanabilmektedir:    https://www.workcast.com/ControlUsher.aspx?cpak=2905552366482043&pak=2807339524439725&referrer=CHW

CANLI DESTEK