Bulgaristan Yol Ücretleri ve Toll Cezaları Uygulaması

23 Temmuz 2020

Sofya Ticaret Müşavirliği yazısına atfen Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Bulgaristan'da 3,5 ton üzerindeki ağır kamyonlar ve otobüsler için e-toll (yol ücretlendirme) 1 Mart 2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandığı, bahse konu uygulama için ödenen güzergah ücretlerinin yüksek olmamasına karşın herhangi bir ihlal halinde firmalarımızın ciddi maliyetlere katlanmak durumunda kaldığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Sofya Ticaret Müşavirliğine son dönemde iletilen şikayetlerde yaşanan artış üzerine gerçekleştirilen incelemelerde toll cezalarına esas oluşturan hususların, sürücülerin ihlalleri sonucunda vuku bulduğu gibi sistemsel bazı hatalar ve idari sorunların da ihlallere sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı ve bu kapsamda Bulgaristan Yol Altyapısı Ajansı ile toplantılar gerçekleştirilmiş olduğu belirtilmektedir. Bahse konu toplantılar kapsamında Sofya Ticaret Müşavirliğinin hazırlamış olduğu bilgi notu aşağıdaki bağlantı linkinde verilmektedir.

Ek: https://we.tl/t-MedfArkte8

CANLI DESTEK