Cam İthalatında Gözetim Uygulamasında Düzenleme Yapıldı

21 Haziran 2022

18.06.2022 Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz/bombeli emniyet camları, diğer düz/bombeli emniyet camlar için kilogram başına gümrük kıymeti 4 dolar, kurşuna dayanıklı olanlar için 4,5 dolar olarak belirlendi.

İthalatta gözetim uygulaması, ithalat sırasında yerli üreticilerin zarar görmesini engellemek ve ithalat üzerinden hesaplanan vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla ithalata konu eşyanın vergiye konu olacak değerinin belirli bir tutarda olmasını kapsıyor.

Öte yandan, bu konudaki "2010/7 numaralı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220618-12.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK