Canlı Tırnaklı Hayvan İthalatında Ülke Sınırlaması Uygulaması Ertelendi

25 Kasım 2020

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında belirli canlı tırnaklı hayvanların ithalatında ve transit geçişlerinde uygulanacak hayvan sağlığı kurallarının belirlenmesine dair 2015 yılında çıkarılan yönetmelikle, değişiklik yapan yönetmelik yayınlandı.

Yönetmelikte yar alan "Canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilir." hükmünün, yönetmeliğin yayın tarihinden beş yıl sonra uygulanmasına dair maddedeki süre kriteri "yedi yıl" olarak değiştirildi.

Buna göre, 2015 yılında yayımlanan yönetmelikle 2020 yılında yürürlüğe girmesi öngörülen bahse konu fıkra hükmü, 2022 yılında uygulamaya girecek.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201125-11.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK