Cep Telefonu Aksam ve Parçaları Gözetim Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

30 Eylül 2022

Bugünkü Resmî Gazete'de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 1 ve 2. Maddesinin 3. Fıkrasında değişikliğe gidildi.

Buna göre; uygulamaya yönelik olarak Gümrük Kıymetini gösteren Tablodaki 8517.71.00.00.00 GTIP kodlu eşyanın tanımına parantez içindeki ifade eklendi.

Tebliğin 2. Maddesinin 3. Fıkrasının son hali ise şu şekildedir: “1'inci maddede yer alan tabloda belirtilen 8517.71.00.00.00 ve 8517.79.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşyanın, akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere, ana kart dizgisi tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki (CKD) aksam ve parça olarak ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”

CANLI DESTEK