Cep Telefonu ve Diğer Bazı Gözetim Tebliğlerinde Tarife Düzenlemeleri Yapıldı

18 Ocak 2022

18.01.2022 tarihli Resmî Gazete'de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler yer aldı. 30 Aralık 2021 Tarihli ve 31705 Sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete yer alan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 5045) ile gerçekleştirilen değişiklikler nedeniyle bazı Gözetim Tebliğlerinin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) sütunları yeni Tarife Cetveline uygun hale getirildi.

8517.12.00.00.09 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) "Diğerleri" başlığı altında gözetim uygulamasına tabi tutulan cep telefonları, 8517.13.00.00.00 GTİP numarasıyla "Akıllı telefon ithalatını" içerecek şekilde dönüştürüldü.

Söz konusu tablolar şu şekildedir:

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

4418.21.10.00.11

Kapılar

6

4418.21.90.00.11

Kapılar

4418.29.50.00.11

Kapılar

4418.29.80.00.11

Kapılar

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

4418.99.00.00.19

Diğerleri (Yalnız doğal ahşap (masif) panel)

2.500

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

4412.10.00.00.00

Bambudan olanlar

580

4412.31

En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar

4412.33.10.00.00

En az bir dış yüzü huş ağacından (Betula spp.) olanlar

4412.33.20.00.00

Dış yüzü huş ağacı olmayan, fakat en az bir dış yüzü kavak veya titrek kavaktan (Populus spp.) olanlar

4412.33.30.00.00

Dış yüzü huş ağacı, kavak veya titrek kavak (Populus spp.) olmayan, fakat en az bir dış yüzü okaliptüs (Eucalyptus spp.) olanlar

4412.33.90.00.00

Diğerleri

4412.34.00.00.00

Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan geniş yapraklı türlerden olanlar

4412.39.00.00.00

Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

8708.93.90.00.11

Debriyajlar

10

8708.93.90.00.13

Metal dökümden olanlar (Debriyaj diski ve baskı kompleksi hariç)

2

Metal dökümden olanlar (Yalnız debriyaj diski ve baskı kompleksi)

9

8708.93.90.00.19

Diğerleri (Debriyaj diski ve baskı kompleksi hariç)

2

Diğerleri (Yalnız debriyaj diski ve baskı kompleksi)

9

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

8539.51.00.00.00

Led modüller

14

8539.52.00.00.00

Led ampuller

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

8541.43.00.00.00

Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler

25

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

8517.13.00.00.00

Akıllı telefonlar

200

 

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-15.htm,  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-16.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-17.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-18.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-19.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-20.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-21.htm adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK