Cezayir'e İhracatta Ödeme Şekilleri

25 Aralık 2020
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden iletilen bir yazıda, halihazırda Cezayir'e yapılan ihracatta teslim şekillerine ilişkin herhangi bir kısıtlama veya zorunluluk bulunmamakla birlikte, Cezayirli ithalatçıların mümkün mertebe FOB yöntemini kullanmaları ve Cezayir yasalarına göre kurulmuş ulusal bayraklı şirketleri/ulusal armatörleri tercih etmeleri hususunun, Cezayir Bankalar Birliği tarafından Cezayirli bankalara tavsiye edildiği bildirilmektedir.
CANLI DESTEK