COVID-19 Pandemi Sürecinin Kadın Girişimcilere Etkisi Anketi

12 Haziran 2020

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Bakanlıkları İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde kadın ve girişimcilere ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, onların bu desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, ihracat destekleri anlamında yeni ihtiyaçlar ile kadın ve genç girişimcilerin rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek, bu amaçla eğitimler vermek misyonu ile “Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı” oluşturulduğu ifade edilmekte, böylelikle kadın ve genç girişimcilere daha hızlı ve etkin hizmet verilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Covid-19 Pandemi sürecinin kadın girişimcilerimize etkilerini tespit edebilmek amacıyla Bakanlıkları uhdesinde kadın girişimcilere ait veya kadın girişimcilerin ortak olduğu şirketler için anket çalışması yürütülmekte ve söz konusu çalışma kapsamında kadın girişimcilere yönelik olarak hazırlanan ankete bu adresten erişim sağlanabilmektedir.

CANLI DESTEK