Dahilde İşleme Rejimi Ek Süre Başvuruları Düzenlendi

05 Ocak 2021

31 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Tebliğe eklenen geçici madde ile dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara yönelik olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilmesine karar verildi.

Söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M5-16.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK