Delme ve Sondaj Makinaları Kullanılmış Eşya Listesinden Çıkarıldı

30 Ağustos 2022

27 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)'in EK-1 (İthaline İzin Verilen Kullanılmış Eşya Listesi)'inde yer alan 8430.41.00.00.00 ve 8430.49.00.00.00 GTİP'te bulunan 'Diğer delme veya sondaj makinaları' isimli eşyaların yer aldığı satırlar yürürlükten kaldırıldı.

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9) ile kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esaslar belirlenmektedir. Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatı, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, izne tabidir. Tebliğin ekinde yer alan liste kapsamındaki eşyadan gerekli şartları taşıyanların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamındaki ithalatına izin verilmektedir. Bu eşyanın ithalatı esnasında gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” aranmaktadır.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220827-10.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK