Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Yetki Devri

24 Eylül 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya istinaden deniz yoluyla taşınan tehlikeli yük ve yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklere ilişkin iş ve işlemlerin Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden Denizcilik Genel Müdürlüğünce yürütülmesine kararına ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda;

•            Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

•            Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği

•            Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

•            IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge

•            Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi

•            Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

•            Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi

•            Tehlikeli Madde Rehberi Uygulama Talimatı

ve ilgili diğer Genelgeler kapsamındaki tüm iş ve işlemlerle resmi yazışmaların 21.09.2020 tarihi itibariyle Denizcilik Genel Müdürlüğüne yapılması gerektiği bildirilmektedir.

CANLI DESTEK