Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Reasürans Desteği

10 Ekim 2022

8 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararına göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistem kapsamında 1 Nisan 2022-31 Mart 2023 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar/prim oranı; sistemin işletilmesini teminen 3 Haziran 2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde görevlendirilen Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, teminat verilen riskin kalan yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği devlet tarafından taahhüt edildi.

Reasürans desteği için uygun bedel, ilgili dönemde iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin binde 5'i olarak, devlet desteğinin gerekli olacağı hasar/prim oranına ulaşılması durumunda, ilgili dönemde iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin yüzde 1,5'i olarak belirlendi.

Reasürans desteği ihtiyacının ortaya çıkması durumunda kararın reasürans desteğini düzenleyen maddeye göre hesaplanan tutar, Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Merkeze ödenecek. En geç ilgili dönemin sonunu takip eden bir ay içinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından Bakanlığın ilgili hesabına ödeme yapılacak.

1 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 8 Ekim 2022 itibarıyla yürürlüğe giren Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221008-11.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK