Diş Fırçaları İthalatında Korunma Önlemi Uzatma Soruşturması Açıldı

03 Haziran 2020

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/3) ile diş Fırçalarının ithalatında 2017'den bu yana uygulanan Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulamasının süresinin uzatılmasına ilişkin soruşturma açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Söz konusu Tebliğde; diş fırçalarının ithalatında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru sonrasında;

  • Yapılan ön incelemede, mevcut korunma önleminin uygulanmaya başlaması sonrasında ithalatın ve ithalatın piyasa payının bir miktar düştüğü, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde bir toparlanma olduğu ancak ithalatın gerçekleşme koşullarının yerli üretim üzerinde bir tehdit olabileceğinin tespit edildiği,
  • Başvuru konusu eşyanın ithalatında, korunma önlemi uzatma soruşturması açılmasına karar verildiği,
  • Soruşturmanı, 9 ay içinde tamamlanacağı, gerekli hallerde bu sürenin 6 ay uzatılabileceği

ifade edildi.

Bugün yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200603-11.htm adresinden erişilebilmektedir.

CANLI DESTEK