Diş Fırçası İthalatında Koruma Önlemi Uygulanacak

03 Şubat 2021

2 Şubat günlü Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile 9603.21.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) diş fırçası ithalatında ileriye dönük 3 yıl boyunca korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi. Aralarında Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerinin bulunduğu ülkeler menşeli ürünler için sınırlı olmak şartıyla 6 milyon 289 bin 963 ürün için ek mali yükümlülükten muaf tarife kontenjanı açıldı.

Karara göre 3 Şubat 2021-2 Şubat 2022 arasında ek mali yükümlülük 0,19 dolar/adet olacak. Ek mali yükümlülük 3 Şubat 2022-2 Şubat 2023 arasında 0,17 dolar/adet, 3 Şubat 2023-2 Şubat 2024 arasında ise 0,15 dolar/adet olacak.

3 Şubat 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210202-9.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır

CANLI DESTEK