Dış Ticaret Kompleksi İletişim Hizmetleri Alımı İhale Duyurusu (Sabit Telefon Hatları)

İsteklilerin, aşağıdaki şartname çerçevesinde hazırlayacakları fiyat tekliflerini en geç 09.11.2020 Pazartesi günü saat 17:00' ye kadar, kapalı zarf içerisinde B Blok 2. Kat evrak kayıt birimine elden yahut posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

CANLI DESTEK