Dış Ticaret Kompleksi Taşıma Hizmeti Alım İhale Duyurusu

09 Temmuz 2020

Sayın İlgili;

Şartnamede detayları belirtilen taşıma hizmeti için fiyatlandırma, her bir güzergah fiyatı belirtilerek, toplam fiyatı rakamla ve yazıyla belirten imzalı teklif mektubunu, İSTEKLİ'ye ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile birlikte kapalı zarf ile ve zarfın üzerine İSTEKLİ'nin isim ve teklif konusu yazılmak ve zarfın kapanan kısmı da İSTEKLİ tarafından imzalanmak suretiyle  en geç 20/07/2020 tarihi saat 17:00'a kadar, Çoban Çeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok 2. Kat  TİM Evrak Kayıt Birimine, elden yahut kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Söz konusu gün ve saatten sonraki verilecek olan teklifler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAME İÇİN TIKLAYINIZ!

CANLI DESTEK