Doğu ve Güneydoğu İlleri Sınır Ticaretinde Yeni Kapılar

03 Aralık 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan 4874 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar yürürlüğe konuldu. Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerine kara sınırı bulunan komşu ülkeler ile sınır ticareti kapsamında yapılacak ihracat ve ithalata ilişkin kuralların belirlenmesi amaçlanıyor. Söz konusu karar, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerinde yapılacak sınır ticaretine ilişkin kuralları kapsıyor. Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar bugün yürürlüğe giriyor. Kararın yürürlüğe girmesi ile 25.01.2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırıldı.

İthalat değer limitleri, her bir komşu ülke için; 75 milyon ABD Doları kadar tarım, 75 milyon ABD Doları kadar sanayi ürünleri olmak üzere yıllık toplam 150 milyon ABD Doları kadar olacak. Her bir komşu ülke için ithalat değer limiti 150 milyon ABD Dolarından daha az olarak da belirlenebilecek. Komşu ülkelerden bu Karar kapsamındaki illere yapılacak ithalata ilişkin sektörel ve toplam ithalat değer limitlerinin tahsisi, söz konusu komşu ülke için belirlenen ithalat değer limitinin ilgili sınır illerine nüfusları oranında paylaştırılması suretiyle yapılacak. Esnaf veya tacir ya da mağaza kiralayan tarafından ilgili gümrük kapısı veya Sınır Ticaret Merkezinden 30 gün içerisinde en fazla 75.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası değerinde eşya ithal edilebilecek.

Önceki Karar'ın 7. Maddesinin 1. fıkrasında tahsis edilen ithalat değer limiti oranları yıl içinde değiştirilemeyeceği yer alırken, Yeni Karar ile ithalat değer limiti oranlarının bir sonraki yıla devredilemeyeceği eklendi.

Önceki Karar'ın 19. Maddesinde “Bu Kararda yer almayan hususlarda; gümrük mevzuatı, ithalat ve ihracat rejimi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” Hükmü yer almaktaydı. Yeni Karar ile maddeye “ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri, bu Karar kapsamındaki eşya için uygulanmaz.” İfadesi eklendi.

Sınır Ticaretine Yetkili Gümrük Kapıları Listesi'ne Ardahan Aktaş, Kars Aktaş ve Van Esendere eklenerek sayı 17'den 20'ye çıkarıldı.

SIRA

NUMARASI

YETKİLİ SINIR İLİ

YETKİLİ GÜMRÜK KAPISI

ÜLKE

1

ARTVİN

SARP

GÜRCİSTAN

2

ARDAHAN

TÜRKGÖZÜ

GÜRCİSTAN

3

ARDAHAN

AKTAŞ

GÜRCİSTAN

4

KARS

DİLUCU

NAHÇIVAN

5

KARS

AKTAŞ

GÜRCİSTAN

6

IĞDIR

DİLUCU

NAHÇIVAN

7

IĞDIR

GÜRBULAK

İRAN

8

AĞRI

GÜRBULAK

İRAN

9

VAN

KAPIKÖY

İRAN

10

VAN

ESENDERE

İRAN

11

HAKKÂRİ

ESENDERE

İRAN

12

HAKKÂRİ

HABUR

IRAK

13

HAKKÂRİ

DERECİK

IRAK

14

HAKKÂRİ

ÜZÜMLÜ

IRAK

15

ŞIRNAK

HABUR

IRAK

16

MARDİN

NUSAYBİN

SURİYE

17

ŞANLIURFA

AKÇAKALE

SURİYE

18

GAZİANTEP

KARKAMI Ş

SURİYE

19

KİLİS

ÖNCÜPINAR

SURİYE

20

HATAY

CİLVEGÖZÜ

SURİYE

 

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211203-2.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK