Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

21 Nisan 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de 5468 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Karar ile Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre;

- Söz konusu kararda yer alan tanımlar bölümünde,

- Pazarlama, tanıtım projesi, reklam tanıtım ve pazarlama harcamaları, danışmanlık ile Pazar araştırması kapsamında ödenecek destek tutarlarında,

- Marka destek programı kapsamında alınan yararlanıcıların ve harcama yetkisi verilen şirket kuruluşların ödenen desteklerde, değişikliğe gidildi.

Kararın 4. (Hizmet Sektörü Turquality Komitesi), 5. (Hizmet Sektörü Turquality Çalışma Grubu), 6. (Hizmet Sektörü Turquality Sektörel Çalışma Grubu) ve 7. Maddeleri (Çalışma Gruplarının Teşkili) yürürlükten kaldırıldı.

Kararın 9. Maddesinde yer alan değişikliklere göre; Türkiye İhracatçılar Meclisi ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 6 Milyon TL (önceki 500 Bin ABD Doları), kapsam dışındaki birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 3 Milyon TL (Önceki 250 Bin ABD Doları), diğer işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 1,2 Milyon TL (önceki 100 Bin ABD Doları) destek verilecek.

Kararın 12. Maddesinin birinci fıkrasının d bendinde yapılan değişikliğe göre, Turquality programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamalar ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri yıllık en fazla 180 Milyon TL (Önceki 15 Milyon ABD Doları) ve %100 oranında desteklenecek.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-1.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK