DTK Bahçe Restoran Yemek Hizmetleri Alımı İhale Duyurusu

12 Ağustos 2022

İsteklilerin, ekteki şartname  çerçevesinde  kapalı zarf usulüyle sunacakları fiyat tekliflerini en geç

22.08.2022 Pazartesi günü saat  12.00'e kadar İstanbul Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi No:3

Dış Ticaret Kompleksi B Blok 2.kat Evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim etmeleri

gerekmektedir.  (Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler işleme alınmayacaktır)

Şartname için tıklayınızhttps://dosya.tim.org.tr/index.php/s/58ot2Gj7bnCmSP8

CANLI DESTEK