DTK Yemek Hizmet Alım İhale Duyurusu

21 Şubat 2022

İsteklilerin, ekteki şartname çerçevesinde Dış Ticaret Kompleksi Personel Yemek İhalesine kapalı zarf usulüyle sunacakları fiyat tekliflerini en geç 03.03.2022 (Perşembe) saat 12:00'ye kadar Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi No:3 – Bahçelievler- İstanbul / Dış Ticaret Kompleksi B Blok 2. Kat Evrak Kayıt birimine elden yahut posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Ek: DTK Yemek Hizmetleri Teknik ve Teklif Şartname

Anılan tarihten sonra yapılacak gönderiler işleme alınmayacaktır
CANLI DESTEK