Düz Cam İthalatı için Yeni İhtisas Gümrükleri Belirlendi

24 Ocak 2022

22 Ocak Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazete'de Gümrük İşlemlerinin uygulanmasına ilişkin olarak ihtisas gümrüklerinin belirlendiği tebliğ yayınlandı. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)'nin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloda güncelleme yapıldı.

Buna göre; düz camların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü ve Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü eklendi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-11.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK