E-ticaretin Düzenlenmesine Dair Kanun Yayımlandı

07 Temmuz 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile e-ticarette tekelleşmenin önüne geçilmesi amacıyla düzenlemeler yapıldı.

Yasaya göre, net işlem hacmi 10 milyar TL'nin ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100,000 adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, faaliyetine devam edebilmek için 1 Ocak 2025 tarihine kadar ilgili bakanlıktan lisans alacak ve lisansını yenileyecek. Aynı yasa hükmüyle net işlem hacmine göre ödenecek lisans ücretleri de belirlendi.

Yasayla e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına yükümlülükler getirildi. Buna göre, hizmet sağlayıcıları, kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markalarını taşıyan malları satışa sunamayacak, aracılık edemeyecek.

Net işlem hacmi 10 milyar TL'nin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, alıcıdan elde ettiği verileri aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerleri veya diğer elektronik ticaret ortamlarında elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarla rekabet ederken kullanamayacak. Satıcıların verilerini diğer e-ticaret yerlerine bedelsiz taşımasına imkân sunacak.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, net işlem hacmi veya işlem sayısına bağlı olarak; satıcıların ticari ilişkilerini, alternatif kanallardan aynı ya da farklı fiyattan mal veya hizmet sunmasını ya da reklam yapmasını kısıtlayamayacak, herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlayamayacak.

Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde kredili ödeme işlemleri ile diğer ödeme işlemleri hariç olmak üzere, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bankaların ya da 6361 sayılı kanun kapsamındaki şirketlerin, kredi verme işlemleri dâhil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunmasına imkân sağlayamayacak.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik para kuruluşlarınca ihraç edilen elektronik paraların kabulüne ilişkin faaliyette bulunulmasına imkân sağlayamayacak. Kendi satışları dışında kargo taşımacılığı faaliyetinde bulunamayacak.

Mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlanmasının önüne geçilecek.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı satıcılar tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması halinde, bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirecek.

Parasal eşikler ETBİS verileri kullanılarak her yıl hesaplanan elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranına göre artırılacak. Artırımın yapıldığı tarihten önceki takvim yılına ilişkin net işlem hacmine uygulanacak bu eşikler ile elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranı en geç şubat ayı içinde Ticaret Bakanlığının internet sitesinde ilan edilecek.

Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin gelişimini sağlamaya, etkin ve adil rekabet ortamını korumaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya yetkili olacak.

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının satışları dolayısıyla elde ettiği verileri bedelsiz taşıması ve parasal eşiklerin ETBİS verileri ile hesaplanmasını içeren maddeleri  1/1/2024 tarihinden itibaren, diğer maddeleri ise 1/1/2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Kanuna https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220707-2.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK