Endonezya - Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler

04 Nisan 2022

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 07 Nisan 2022 Perşembe günü 10.30-12.00 saatleri arasında “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Endonezya: Makine ve Aksamları (Tarım Makineleri) , Otomotiv Yan Sanayi” e-sohbet etkinliğinin gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu toplantıya ilişkin detaylara https://bit.ly/3KbJNCW adresinden ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK