Endonezya'da Helal Ürün Alanındaki Yeni Düzenlemeler

20 Ocak 2021

Helal Akreditasyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığından alınan bir yazıda, dünyanın en büyük Müslüman nüfusa sahip ülkesi olan Endonezya'nın, yerel veya ithal olmak üzere kendi pazarında yer alan gıda, içecek, kozmetik, ilaç, vb. herhangi bir ürünün, Helal Ürün Güvencesi Düzenleme Kurumu (BPJPH) tarafından tanınmış bir helal belgesine sahip olma zorunluluğu hususunda sıkı düzenlemeler getirdiği bildirilmiştir.

Anılan yazıda devamla, Cakarta Ticaret Müşavirliğimizin konuya ilişkin bir yazısında halihazırda yürürlükte olan 2014/33 sayılı Helal Ürün Güvencesi Yasası'na ilaveten, içinde helal gıda ile helal belgelendirme konusunda yeni regülasyonlar barındıran ve “Yeni İstihdam Yasası” olarak da adlandırılan torba yasanın Meclisten geçtiği bildirilmiştir. Bu kapsamda,   Birleşik Endonezya KOBİ Girişimciler Komitesi (KOPITU) ile Helal Ürün Güvencesi Düzenleme Kurumu (BPJPH) arasındaki ortaklık neticesinde kurulmuş özel bir yapı olarak faaliyet gösteren KOPITU Helal Merkezi (HCK) tarafınca söz konusu yeni düzenlemelere yönelik; helal belgelendirme kuruluşları için güncel helal güvence sisteminin paylaşılması,  helal güvence yönetmeliği ve prosedürleri, Endonezya'da helal güvencenin standardizasyonu, tanınan yabancı helal sertifikalar, helal belgelendirme süreçlerinin desteklenmesi adına teknoloji ve teknik bilgi alanlarında ortaklık fırsatları gibi başlıkların ele alınacağı bir seminerin video konferans yöntemi aracılığıyla gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu organizasyona ait detaylı bilgilerin ekli dokümanlarda yer aldığı, 19 Ocak 2021 tarihinde Cakarta yerel saati ile 13:00 – 16:00 arası düzenlenecek seminerin katılım ücretlerinin 11 Ocak 2021 tarihi öncesindeki başvurularda 100 ABD Doları, bu tarih sonrasındaki başvurularda ise 150 ABD Doları olarak uygulanacağı bildirilmiştir.

Ek: Davet Mektubu ve Başvuru Form

İndirme Bağlantısı: https://we.tl/t-oqw6UKHPSB

CANLI DESTEK