Eşya Menşe Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenleme

20 Ekim 2020

Bugünkü resmi gazetede "Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i yayınlandı.

Düzenlemeyle, daha önce gümrük beyannamesi tescil edilen ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde, menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği belirlenen eşyanın menşeini belgeleyen uygun bir şahadetnamenin, 6 ay içinde gümrük idaresine ibrazına imkan sağlandı. 

Yayımı tarihinden yürürlüğe girecek olan söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201020-4.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK